low-angle-shot-tall-flowers-against-blue-sky-sunny-day.jpg

Izobraževalne vsebine

o komunikacijskih veščinah, zdravju

in skrbi za dobro počutje

za zdravstvene ustanove, vrtce

in druge delovne organizacije

Romana Zupan

Magistrica psihosocialnega svetovanja

Diplomirana medicinska sestra

Mediatorka

Trenerka orientacijskega teka

Narava me napolnjuje, delo me krepi, družina osmišlja moje življenje.

S svojo predanostjo poklicu sem srce in znanje posvetila skrbi za najtežje bolne otroke. Svojo pot sem začela v bolnišnici, kjer sem se posvečala najbolj krhkim malim borcem. Kljub zahtevnosti dela sem vedno verjela v pomembnost vsakega trenutka in dejanj, ki so pripomogla k okrevanju malčkov. Zavzeto sem bodrila in stala ob strani njihovim staršem, ki so potrebovali obilo razumevanja in spodbudnih besed.

S svojim psihoterapevtskim znanjem sem nudila staršem in otrokom celostno oskrbo in podporo. Danes pa bogate izkušnje in znanje delim z drugimi skozi predavanja in delavnice, ki vključujejo nasvete za učinkovito spoprijemanje s stresom v vsakdanjem življenju, tako doma kot na delovnem mestu.

Moje izkušnje iz zdravstvenega okolja združujem z znanjem mediacije, pri čemer poseben poudarek namenjam razvoju naprednih komunikacijskih veščin. Trdno sem prepričana, da spoštljiva komunikacija igra ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostne oskrbe, vzpostavljanju zaupanja in gradnji dobrih medsebojnih odnosov. Delavnice združujejo teoretično znanje s praktičnimi primeri, kar udeležencem omogoča pridobivanje konkretnih veščin, ki jih lahko neposredno uporabijo pri svojem vsakodnevnem delu. Tako se udeleženci ne le strokovno izpopolnijo, temveč tudi izboljšajo kakovost medosebnih odnosov v zdravstvenem okolju.

Tadeja Kolander

Magistrica psihosocialnega svetovanja

Diplomirana medicinska sestra

Mediatorka

EPALS inštruktorica prepoznave in ukrepanja pri kritično bolnih otrocih

Moja strast je življenje, ki ga želim deliti z drugimi in s tem bogatiti sebe in sočloveka.

Skrb za sočloveka je moj poklicni vsakdan, saj se posvečam ljudem v najzahtevnejših trenutkih življenja. Moja poklicna pot je tesno povezana z najmlajšimi pripadniki naše družbe ter njihovimi starši v življenjskih situacijah, ki zahtevajo posebno podporo in so velikokrat zahtevnejši trenutki njihovega življenja. Poklicne izkušnje so bile zame izziv za pridobivanje številnih strokovnih znanj, ki so me oblikovale v posameznika, ki zna prisluhniti in delovati ustrezno v različnih zahtevnih situacijah.

Srečanja z življenjskimi izzivi posameznikov, na katera sem se želela odzvati bolj celostno, so me vodila k nadgradnji znanja s podiplomskim študijem psihosocialnega svetovanja. Pri posredovanju znanj znam pristopiti na jasen, razumljiv in atraktiven način. Zame je dobrobit sočloveka neprestan izziv za iskanje novih poti, kako deliti svoje znanje in obogatiti druge.

V vsakdanjem življenju se tudi sama srečujem s številnimi službenimi in osebnimi izzivi, kjer je varno zatočišče moja družina. Le ta je pomembni izvir moje srčne energije in največje veselje v življenju. S plesnimi ritmi in družabnim plesom skrbim za vitalnosti telesa in duha. Plesni ritmi so moje navdihovalno gorivo, partner v življenju pa neprecenljiva podpora. Dobra družba prijateljev in sodelavcev mi v vsakdan prinaša dragocene trenutke.

Verjamem v moč empatije, znanja ter povezanosti in se veselim priložnosti, da skupaj odkrijemo pot do boljše, bolj izpolnjujoče poti v življenju.

Znanje je kot luč, ki razsvetli pot do boljšega zdravja. S poznavanjem telesa in razumevanjem duha lahko sprejemamo modre odločitve v skrbi zase in svoje bližnje ter se zavedamo pomembnosti krepitve dobrega počutja za vse.

Bogatimo znanje,
krepimo zdravje

Starši z znanjem postajamo kapitani zdravega odraščanja naših otrok, pripravljeni na vse vetrove in valove, ki jih prinaša življenje.
Skrb zase je kot nega vrta duha: s pravilnim negovanjem, ki vključuje krepitev psihofizičnega počutja in učinkovito obvladovanja stresa, lahko dosežemo cvetočo notranjo harmonijo.
mom-taking-care-her-child-teleconsulting-with-doctor.jpg

Za vrtce

Moj otrok je zbolel

Moj otrok je zbolel je predavanje o otroških boleznih, prepoznavanju pomembnih znakov/simptomov in pravilnem ukrepanju. Starši predšolskih otrok boste na preprost in sodelujoč način pridobili ključna znanja, kako še bolj skrbno in celovito skrbeti za zdravje vaših malčkov. Strokovnim delavcem pa bodo vsebine v pomoč, kdaj otroka s starši napotiti k zdravniku in kdaj ga varno sprejeti nazaj v vrtec.

Pridobili boste:

 • nasvete za preprečevanje širjenja okužb doma in v vrtcu;

 • ključne informacije najpogostejših otroških bolezni;

 • napotke za ukrepanje ob povišani telesni temperaturi, prehladu, kašlju, driski, bruhanju in različnih otroških nalezljivih boleznih;

 • nasvete, kdaj je potrebno poiskati zdravniško pomoč in kdaj gre otrok varno lahko nazaj v vrtec.

Za vrtce

Moj otrok se je poškodoval

Če ste starš igrivega in radoživega malčka, je pomembno, da znate pravilno ukrepati v primeru otrokove poškodbe, opekline ali pika žuželk. S pravilnim nudenjem prve pomoči zmanjšate bolečino, preprečite nadaljnje zaplete in pospešite okrevanje vašega otroka.

Pridobili boste:

 • napotke, kako obvarovati otroka in preprečiti poškodbe, padce ali zastrupitve;

 • znanje, da se boste znali hitro in pravilno odzvati v primeru poškodbe;

 • nasvete o ustrezni oskrbi rane, odrgnine, opekline ...

 • napotke, kaj storiti, ko piči ... klop, čebela, osa ...

 • navodila, kako ravnati v primeru krvavitve ... iz nosu, rane, sluhovoda ...

parent-spending-quality-time-with-their-child.jpg
lifestyle-people-traveling-camping.jpg

Za delovne organizacije

Obvladovanje stresa doma in na delovnem mestu

Stresnim situacijam se ni mogoče izogniti, saj se z njimi srečujemo vsak dan. Življenje od nas nenehno zahteva prilagajanje novostim in spremembam. Skrivnost zadovoljnega življenja torej ni v tem, da se stresu izognemo, temveč da se naučimo, kako se z njim spoprijeti.

Pridobili boste:

 • Znanje o tem, kaj sploh je stres in zakaj ga doživljamo.

 • Je stres nujno slab ali ga lahko uporabim sebi v prid?

 • Kako obvladovati stres?

 • Kako preprečiti negativne učinke stresa?

 • Kakšno moč imajo moje misli in kaj z njimi, ko krojijo moj dan (in noč)?

 • Kaj lahko storim ob hitrem tempu življenja, pomanjkanju časa in preobremenjenosti?

 • Metode umirjanja, sproščanja, prevzema kontrole nad seboj.

Za zdravstvene delavce

Napredne komunikacijske veščine v zdravstvu - gradimo spoštljive odnose in obvladujemo konflikte

Vpeljava naprednih komunikacijskih veščin v prakso zdravstvenih delavcev krepi zaupanje pacientov do zdravstvenega osebja, kar ima neposreden vpliv na hitrejše okrevanje in povečanje zadovoljstva pacientov.

 

Poleg tega ima učinkovita komunikacija med zdravstvenim osebjem širše pozitivne učinke. Prijetno vzdušje v kolektivu, ki izhaja iz spoštljivega komuniciranja, prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

 

Komunikacijske veščine pa so še toliko bolj ključnega pomena v situacijah, kjer se soočamo z verbalnim nasiljem s strani pacienta (ali sodelavca). V teh trenutkih je sposobnost učinkovite komunikacije ne le orodje, temveč tudi ščit za vzpostavljanje in ohranjanje varnega okolja.

Pridobili boste:

 • Nadgraditev veščin za uspešno in spoštljivo komuniciranje v zdravstvu

 • Napredne komunikacijske veščine za sporazumevanje v zahtevnih situacijah

 • Tehnike preprečevanja in obvladovanja konfliktov

 • Krepitev komunikacijskih veščin za soočenje z verbalnim nasiljem

 • Razumevanje lastnih čustev in čustev sogovornika za obvladovanje stresa

 • Ohranjanje profesionalnosti ob izpostavljenosti konfliktom ali verbalnemu nasilju

angry-woman-screaming-her-real-estate-agent-while-having-meeting-office (1).jpg

Kje, kdaj, kako?

Predavanja in delavnice se organizirajo v vrtcih in delovnih organizacijah.
Termin se določi po dogovoru.
Pišite nama in vam pošljeva ponudbo za izbrano izobraževanje.
Čas trajanja
Moj otrok je zbolel ... 1 ura
Moj otrok se je poškodoval ... 1 ura
Obvladovanje stresa doma in na delovnem mestu ... 2 uri